Pod naszą opieką jest wiele
bezdomnych lub porzuconych
psiaków, które czekają na kochającą
i odpowiedzialną rodzinę.

Zajrzyj do naszej galerii...

Szczeniaki   Dorosłe pieski

Pod naszą opieką jest wiele
kotów, które zostały porzucone
jako małe kocięta i czekają na
kochającą i odpowiedzialną rodzinę.

Zajrzyj do naszej galerii...

Kocięta   Dorosłe koty

Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól oraz Polski Klub Psa Rasowego Oddział nr 3 Wrocław jako stowarzyszenia utworzyły sekcję wolontariuszy, którzy pomagają w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych na rzecz zwierząt na terenie naszej gminy. Wśród nich jest młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych ( nowosolskich). Na rzecz zwierząt pracują także jako wolontariusze osoby dorosłe. Wszyscy działają dla dobra bezdomnych zwierząt oraz na rzecz szerzenia wiedzy kynologicznej wśród społeczności lokalnej.

Głównym problemem, jaki wolontariusze starają się rozwiązać jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy - wspólnie z instruktorami i specjalistami z obu stowarzyszeń, działają w ramach ADOPCJI ZWIERZĄT, prowadzą akcje charytatywne – zbiórki suchej karmy i akcesoriów dla psów, prowadzą także spotkania kynologiczne z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z placówek oświatowych naszej gminy oraz dla wszystkich chętnych.
Cele pogadanek w przedszkolach i szkołach, czy innych ośrodkach są bardzo ważne dla polepszenia bytu zwierząt w naszym rejonie. Podczas spotkań przekazują wiedze z zakresu wychowania i szkolenia psów, opieki i higieny nad zwierzętami, odżywiania i odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, zapobiegania agresji psiej i sposobów bezpiecznego przebywania człowieka w towarzystwie psa.
Wolontariusze propagują akcje na rzecz zwierząt także podczas wystaw krajowych i międzynarodowych, organizowanych przez PKPR w Nowej Soli. W swoich działaniach ściśle współpracują ze stowarzyszeniami oraz gminą Miasto- Nowa Sól. Promują także akcję „ Sprzątaj po swoim pupilu”.